اخذ ویزا شنگن

1- اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار با امضای مسافر


2- 6 قطعه عکس در اندازه 3/5*4/5 رنگی، زمینه سفید، تمام رخ، مبروط به سال جاری


3- اصل و ترجمه کلی صفحات شناسنامه با مهر دارالترجمه به زبان اسپانیولی


4- اصل و ترجمه سند مالکیت با مهر دارالترجمه به زبان اسپانیولی


5- پرینت 6 ماه حساب بانکی + گواهی تمکن مالی انگلیسی با مهر بانک متقاضی با مانده حساب حداقل 50 میلیون تومان


6- اصل ترجمه مدارک شغلی با مهر دارالترجمه به زبان اسپانیولی به شرح زیر :
الف- مدارک شغلی برای کارمندان بخش خصوصی: گواهی اشتغال- سابقه 6 ماه گذشته بیمه تامین اجتماعی با مهر اداره تامین اجتماعی مربوطه
ب-مدارک شغلی کارمندان دولتی: ترجمه اخرین حکم کارگزینی برای کارمندان دولتی- فیش حقوقی 3 ماه آخر
ج- مدارک شغلی صاحبین مشاغل، روزنامه رسمی شرکت (آگهی تاسیس و اخرین تغییرات)- جواز کسب و کارت بازرگانی
د- مدارک شغلی محصلین: ترجمه گواهی تحصیلی و دانشگاهی و کارت دانشجویی یا کارت عضویت هیئت علمی


7- اصل گذرنامه های قبلی به همراه دو سری کپی از ویزا های اروپا، آمریکا، استرالیا


8- هزینه ورود به سفارت به عهده مسافر بوده و ضمانت بازگشت از سفر مبلغ 100 میلیون تومان بابت هر نفر بزرگسال و کودک میباشد


9- کلیه گشت ها با وسایل نقلیه عمومی انجام شده و ورودیه اماکن توریستی و مالیات هتل ها به عهده مسافر میباش


مدارک مورد نیاز

توضیحات

خدمات


1- اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار با امضای مسافر 2- 6 قطعه عکس در اندازه 3/5*4/5 رنگی، زمینه سفید، تمام رخ، مبروط به سال جاری 3- اصل و ترجمه کلی صفحات شناسنامه با مهر دارالترجمه به زبان اسپانیولی 4- اصل و ترجمه سند مالکیت با مهر دارالترجمه به زبان اسپانیولی 5- پرینت 6 ماه حساب بانکی + گواهی تمکن مالی انگلیسی با مهر بانک متقاضی با مانده حساب حداقل 50 میلیون تومان 6- اصل ترجمه مدارک شغلی با مهر دارالترجمه به زبان اسپانیولی به شرح زیر : الف- مدارک شغلی برای کارمندان بخش خصوصی: گواهی اشتغال- سابقه 6 ماه گذشته بیمه تامین اجتماعی با مهر اداره تامین اجتماعی مربوطه ب-مدارک شغلی کارمندان دولتی: ترجمه اخرین حکم کارگزینی برای کارمندان دولتی- فیش حقوقی 3 ماه آخر ج- مدارک شغلی صاحبین مشاغل، روزنامه رسمی شرکت (آگهی تاسیس و اخرین تغییرات)- جواز کسب و کارت بازرگانی د- مدارک شغلی محصلین: ترجمه گواهی تحصیلی و دانشگاهی و کارت دانشجویی یا کارت عضویت هیئت علمی 7- اصل گذرنامه های قبلی به همراه دو سری کپی از ویزا های اروپا، آمریکا، استرالیا 8- هزینه ورود به سفارت به عهده مسافر بوده و ضمانت بازگشت از سفر مبلغ 100 میلیون تومان بابت هر نفر بزرگسال و کودک میباشد 9- کلیه گشت ها با وسایل نقلیه عمومی انجام شده و ورودیه اماکن توریستی و مالیات هتل ها به عهده مسافر میباش

پکیج 1

  • نام هتل :
  • درجه هتل :
  • شهر :
  • منطقه :
  • نرخ اتاق 2 تخته :
  • نرخ اتاق 1 تخته :
  • کودک با تخت :
  • کودک بدون تخت :
  • کودک زیر 2سال :