تور کشتی کروز اروپا -تابستان 97 - MSC PREZIOSA

تور کشتی کروز اروپا -تابستان 97 - MSC PREZIOSA


 • MSC PREZIOSA
 • سال ساخت : 2013
 • تعداد مسافر : 3.502 نفر
 • تعداد طبقات : 18

مشاهده تور
تور کشتی کروز - اسپانیا فرانسه ایتالیا - تابستان 97

تور کشتی کروز - اسپانیا فرانسه ایتالیا - تابستان 97


 • تور کشتی کروز اروپا
 • ویزای شنگن
 • صبحانه، ناهار، شام
 • MSC MERAVIGLIA 2017

مشاهده تور
تور کشتی کروز - اسپانیا یونان ایتالیا فرانسه - تابستان 97

تور کشتی کروز - اسپانیا یونان ایتالیا فرانسه - تابستان 97


 • تور کشتی کروز اروپا
 • ویزای شنگن
 • صبحانه، ناهار، شام
 • MSC ORCHESTRA

مشاهده تور
تور کشتی کروز اروپا - زمستان 97 -MSC Orchestra

تور کشتی کروز اروپا - زمستان 97 -MSC Orchestra


 • MSC ORCHESTRA
 • آفر ویژه تاریخ 19 دی ماه 96
 • قیمت استثنایی
 • دیدن 9 شهر اروپا در یک سفر

مشاهده تور
تور کشتی کروز اروپا - پاییز و زمستان 97 - MSC Orchestra

تور کشتی کروز اروپا - پاییز و زمستان 97 - MSC Orchestra


 • MSC ORCHESTRA
 • آفر ویژه تاریخ 24 آذر
 • قیمت باورنکردنی
 • دیدن 10 شهر اروپا در یک سفر

مشاهده تور
تور کشتی کروز اروپا - پائیز و زمستان 97 - MSC Meraviglia

تور کشتی کروز اروپا - پائیز و زمستان 97 - MSC Meraviglia


 • MSC MERIVIGLIA
 • سال ساخت : 2017
 • تعداد مسافر : 5.700 نفر
 • تعداد طبقات : 18

مشاهده تور
تور کشتی کروز اروپا - تابستان97 - MSC Magnifica

تور کشتی کروز اروپا - تابستان97 - MSC Magnifica


 • MSC MAGNIFICA
 • سال ساخت : 2010
 • تعداد مسافر : 2.518 نفر
 • تعداد طبقات : 16

مشاهده تور
تور کشتی کروز اروپا - بهار و تابستان 97 - MSC ARMONIA

تور کشتی کروز اروپا - بهار و تابستان 97 - MSC ARMONIA


 • MSC ARMONIA
 • سال ساخت : 2004
 • تعداد مسافر : 1.554 نفر
 • تعداد طبقات : 13

مشاهده تور
تور کشتی کروز اروپا - بهار و تابستان 97 - MSC Sinfonia

تور کشتی کروز اروپا - بهار و تابستان 97 - MSC Sinfonia


 • MSC SINFONIA
 • سال ساخت : 2005
 • تعداد مسافر : 1.554 نفر
 • تعداد طبقات : 13

مشاهده تور
تور کشتی کروز اروپا - بهار و تابستان 97 -MSC Orchestra

تور کشتی کروز اروپا - بهار و تابستان 97 -MSC Orchestra


 • MSC ORCHESTRA
 • سال ساخت : 2007
 • تعداد مسافر : 2.550 نفر
 • تعداد طبقات : 16

مشاهده تور