کشتی های کروز در زمان های تغییر فصل بر اساس تغییر آب و هوا و نیز زمانبندی تعیین شده از قبل از قاره ای به قاره دیگر حرکت میکنند که بالطبع این حرکت بین قاره ای در سال یک بار بیشتر اتفاق نمیافتد که این تاریخ ها فرصت بسیار استثنایی برای مسافرانی میباشد که سفری طولانی و قاره پیمایی را با قیمتهای استثنایی تجربه کنند. برای مثال یکی از کشتی های کروزی که در حوزه دریای مدیترانه حرکت میکند در اوایل دسامبر که هوا به اوج سرما در منطقه اروپا میرسد از رم حرکت کرده و پس از عبور از مالت و یونان خود را به منطقه امارات و عمان میرساند و از این به بعد حرکت کشتی اطراف دریای عمان و خلیج فارس خواهد بود. بدین ترتیب مسافر میتواند با دیدن ایتالیا و یونان به عمارات آمده و بدین ترتیب چند کشور از 2 قاره را در یک سفر بی نظیر ببیند.

یا کشتی دیگری که هر یال در ماه آبان دریای مدیترانه را به مقصد امریکای جنوبی ترک میکند یکی از فوق العاده ترین مناظر و مشیرها را در پیش روی مسافران خواهد گذاشت. بدین ترتیب که از جنوا ایتالیا حرکت کرده و با عبور از مارسی فرانسه، بارسلون اسپانیا، پرتغال، مراکش و جزایر قناری به اقیانوس اطلس رسیده و با عبور از این اقیانوس کهاغلب 6 روز بطول می انجامد به کشور برزیل میرسد و پس از 3-4 روز در شهرهای مختلف برزیل این سفر به اتمام میرسد.

این مسیرهای فوق العاده بدلیل اینکه در تارخهای خاص انجام میشود و تکرار حرکت در عفته های مختلف ندارند از مته ها قبل مورد تقاضای مسافران کل دنیا بوده و بهمین دلیل درصورت تمایل به از دست ندادن شانس همراهی این سفر، باید حداقل 3 یا 4 ماه قبل برای این سفر هماهنگی های لازم را انجام دهید.

اما حرکت قاره ای این کروزها همیشه دلیل بر پیایان یافتن مسیر قبلی توسط کشتی های دیگر نمیباشد. عموما کشضتب هایی که قزاه های بسیار گرم یا بسیار سرد را ترک میکنند قاعدتا حرکت کشتی ها در آن مسیرها تا سال آینده به اتمام میرسد. برای مثال کشتی هایی مه از دریای عمان و خلیج فارس به سمت اروپا میروند قطعا هوای آن منطقه طاقت فرسا شده و کشتی دیگری در آن منطقه نمیماند، ولی عمدتا کشتی هایی که از دریای مدیترانه و اروپای مرکزی به سمت شمال اروپا و یا جنوب آسیا حرکت میکنند، کشتیهای دیگر شرکت در دریای مدیترانه میمانند و در حال سرویس دهی به مسافران میباشند. عمدتا مسیرهای یک هفته و 10 روزه دریای مدیترانه در تمام طول سال فعال بوده و درحال جابجا کردن مسافران میباشند. به همین دلیل شرکت مدبران توصیه میکند این سفرهای بینطیر قاره پیمایی را که در هر سال یکبار شانس آنرا دارید براحتی از دست ندهید.