مدارک وقت سفارت ایتالیا در این قسمت از سایت مدبران جهت بهره برداری قرار گرفته است . ( لیست مدارک لازم جهت اخذ ویزای ایتالیا )
برای مشاهده مدارک وقت سفارت ایتالیا بر روی آیکون "پی دی اف" کلیک کنید همچنین برای دانلود مدارک وقت سفارت ایتالیا بر روی آیکون "پی دی اف" کلیک کنید .