نکات مهم در باره مراحل ثبت نام ومدارک مورد نیازجهت رزرو تورهای برزیل

 

 

مرحله اول

1 – چک نمودن مدارک خود جهت واجد شرایط بودن اخذ ویزای شنگن با کارکنان فروش تورهای برزیل مدبران

2 – تکمیل فرم تقاضای شرکت در سفر

3 – ارسال فرم تقاضای شرکت توسط ایمیل یا مراجعه حضوری به شرکت مدبران

تبصره : تا زمان دریافت مدارک و بررسی حائز شرایط بودن وواریز وجه ریالی مبلغ تور مراحل ثبت نام بصورت رزرو اولیه خواهد بود .

 

مرحله دوم

تکمیل مدارک مورد نیاز جهت درخواست ثبت نام تورهای اروپایی بر طبق چک لیست سفارت مربوطه

 

1 – مدارک شغلی

v دانشجویان و اعضا هیئت علمی دانشگاهها

کارت بین المللی دانشجویی ، گواهی اشتغال به تحصیل ، اصل حکم استخدام و آخرین فیش حقوقی

دانش آموزان : گواهی اشتغال به تحصیل یا کارت دانش آموزی

vصاحبان شرکتهای خصوصی ( مدیر عامل ، رییس یا اعضا هیئت مدیره ... )

اصل روزنامه رسمی تاسیس شرکت وروزنامه آخرین تغییرات شرکت ، گواهی اشتغال ذبه کار با ذکرسمت وسابقه کار ومشخصات فردی ( نام وشماره گذرنامه ... ) تاریخ شروع به کار همراه با تاییدیه روی سربرگ شرکت ( با توجه به نوع سفارت ترجیحا به زبان لاتین )

vکارمندان شرکتهای خصوصی

کپی روزنامه رسمی شرکت وروزنامه آخرین تغییرات شرکت ، گواهی اشتغال با ذکر سمت ، سابقه کار حقوق و مزایا و مشخصات فردی ( نام و شماره گذرنامه و .... ) تاریخ شروع به کار ، میزان حقوق ، تاریخ شروع و اتمام مرخصی ( با توجه به نوع سفارت ترجیحا به زبان لاتین ) لیست بیمه از اداره تامین اجتماعی ( سابقه بیمه یک سال قبل از سفر )

 

v کارمندان بخش دولتی

آخرین حکم کارگزینی ، آخرین فیش حقوقی ، گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت ،سابقه کار ، حقوق ومزایا ومشخصات فردی ( نام و شماره پاسپورت ) تاریخ شروع به کار ، میزان حقوق ،تاریخ شروع به کار واتمام مرخصی همراه با تاییدیه روی سربرگ شرکت ( بسته به نوع سفارت ترجیحا به زبان لاتین و با هر3 ترجمه )

vبازنشستگان

آخرین حکم بازنشستگی ، آخرین فیش حقوقی ( بسته به نوع سفارت با هر 3 ترجمه )

v کسبه

اصل جواز کسب ، اصل کارت بازرگانی ( بسته به نوع سفارت با هر 3 ترجمه )

 

v پزشکان

اصل پروانه مطب ، اصل کارت نظام پزشکی ( بسته به نوع سفارت با هر 3 ترجمه )

v مهندسان

اصل پروانه مهندسی ، اصل کارت نظام مهندسی

v ساختمان سازان

اصل گواهی ساختمان ، اصل قراردادهای کاری ، اصل پایان کار ساختمان

v وکلا

اصل پروانه وکالت ، اصل کارت وکالت

 

v افرادی که منبع درآمدشان از طرق مختلف تامین میگردد ارائه مدرک جهت اعلام منبع درآمدشان الزامیست مانند ارائه اجاره نامه ویا داشتن سپرده بلند مدت وحسابی که سود سپرده بلند مدت لیشان به آن واریز میگردد ( حداقل زمان افتتاح حساب بلند مدت باید 3 ماه قبل از تاریخ سفر مسافر باشد )

2 – مدارک بانکی و مالی

برای حسابهای کوتاه مدت یا جاری

ریز پرینت 3 ماه آخر همراه با نام و نام خانوادگی کامل مسافر و تاییدیه بانک مربوطه .

برای حسابهای کوتاه مدت کپی از قراردادهای سپرده کوتاه مدت + ریز پرینت وهمچنین برای کلیه موارد باید درآمد شخصی حسابهای بانکی در آنها مشخص باشد .

حسابهای بلند مدت

کارت حساب سپرده به همراه گواهی تمکن مالی صادره از امور بین الملل بانک مربوطه

حداقل مانده حساب

بطور مثال حداقل حساب برای هر متقاضی باید20 میلیون تومان باشد ، بدیهیست در صورت سفر خانواده سه نفره حساب سرپرست خانواده باید حداقل 60 میلیون موجودی داشته باشد .

نکته : افزایش ناگهانی مانده حساب به هیچ عنوان مورد قبول سفارتخانه ها نمیباشد

حضور مسافر در سفارت جهت ارائه مدارک الزامی میباشد .

ارائه کپی از تمام مدارک در اندازه A4 به همراه اصل مدارک هنگام ثبت نام الزامیست

( در صورت نبود کلیه مدارک هنگام ثبت نام ، مسافر موظف به تکمیل مدارک خود حداکثر تا 2 روز پس از تاریخ ثبت نام میباشد )

3 – سند ملکی

اصل سند مالکیت به نام مسافر

 

سایر مدارک

اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار همراه با اصل گذرنامه های قبلی ( در صورت عدم وجود گذرنامه های قبلی تکمیل فرم تعهد نامه الزامی میباشد )

2 قطعه عکس 4 x 3 جدید ، رنگی ، تمام رخ با زمینه روشن

اصل شناسنامه ها

اصل سند ازدواج

اصل کارت ملی

( مدارک باید ترجمه شده به همراه مهر مترجم باشد )

 

 

ارائه کپی از تمام مدارک در اندازه A4 به همراه اصل مدارک هنگام ثبت نام الزامیست ودر صورت نبود هر یک از مدارک هنگام ثبت نام مسافر موظف به تکمیل مدارک خود تا 2 روز پس از تاریخ ثبت نام میباشد .