مدارک مورد نیاز ویزای کانادا :

مدارک تور کانادا ، مدارک لازم جهت سفر به کانادا ، مدارک مورد نیاز متقاضیان سفر به کشور کانادا
1. کپی پاسپورت و ویزای 2 سال گذشته
2. آدرس منزل – تلفن
3. تاریخ سفر و مدت
خیلی فوری ایمیل شود


مدارک ترجمه شده با مهر وزارت خارجه و دادگستری: (مدارک ترجمه شده برای روادید / ویزای کانادا)
1. شناسنامه
2. کارت ملی
3. سند ازدواج
4. مدارک شغلی: گواهی اشتغال/ ثبت شرکت/ پروانه کسب
5. فیش حقوقی 3 ماهه
6. پرینت بانکی 6 ماهه، نامه تمکن بانک با موجودی حداقل 30 میلیون تومان (انگلیسی از بانک اخذ شود و نیازی به ترجمه نمی باشد)
7. سند ملکی
8. دو قطعه عکس 3.5x4.5
عکسهای ارائه شده برای درخواست روادید میبایست دارای مشخصات ذیل می باشدک
از رو به رو و مشخص
عکس جدید، از زمان آن 6 ماه بیشتر نباید گذشته باشد
شخص می باید رو به دوربین بوده با زمینه روشن
تمام سر تا روی شانه مشخص باشد. 70 الی 80 درصد عکس صورت جای گرفته باشد
چشمها باز و مشخص. چشمها نباید با مو پوشیده باشد
عینک با شیشه روشن و بدون اینکه چشم ها پوشیده شده باشد بدون انعکاس نور
به دلیل مسائل مذهبی پوشش سر مورد قبول می باشد در صورتی که چانه، پیشانی، و گونه ها مشخص باشد بدون اینکه پوشش سر سایه بر صورت نداشته باشد.
عکسها بدون مشخصات فوق الذکر مورد قبول نمی باشد.

 

 

 

اطلاعات مربوط به متقاضی ویزای کانادا

اطلاعات متقاضی سفر به کانادا ، مشخصات مسافرین کانادا ، اطلاعات فردی مورد نیاز ویزای کانادا
نام کامل : ( همانند گذرنامه )
نام خانوادگی : (همانند گذرنامه )
نام و نام خانوادگی قبلی : ( چنانچه داشته اید )
جنسیت :
تاریخ تولد : روز ماه سال
محل تولد : شهر کشور
تابعیت : نام کشور وضعیت تابعیت
کشور یا تابعیتهای قبلی با ذکرمدت آنها : از تا
کشورفعلی که درخواست را از آنجا اقدام مینمایید :
وضعیت فعلی تاهل :
نام ونام خانوادگی همسر:
چنانچه ازدواج قبلی داشته اید نام و نام خانوادگی همسر تاریخ تولد نوع رابطه ومدت آن از... تا ... روز ماه و سال
زبان اصلی :
بعد از زبان فارسی بیشتر از چه زبانی استفاده میکنید :
شماره گذرنامه : کشور صادرکننده : تاریخ صدور : تاریخ انقضا :
آدرس دقیق و کد پستی :
چنانچه آدرس سکونتی غیر از آدرس بالا دارید :
شماره موبایل و تلفن منزل ومحل کار و فاکس وکد کشوروایمیل :
چنانچه تحصیلات دانشگاهی دارید اطلاعات آخرین مدرک تحصیلی را از... تا .... نام رشته تحصیلی ، نام دانشگاه ،
شهر و کشور محل تحصیل را بفرمایید :
شغل فعلی از ... تا .... نام شرکت محل کار
سابقه شغلی در 10 سال گذشته از ... تا .... شهر کشور و نام محل کارهای قبلی
چنانچه خود یا خانواده در 2 سال گذشته مبتلا به بیماری سل بوده اید بفرمایید
آیا سابقه ریجکت داشته اید علت و سال و ماه را توضیح بفرمایید
سابقه خدمت سربازی از ... تا .... ونام کشور محل خدمت

اطلاعات مربوط به خانواده درجه اول متقاضی ویزای کانادا
لطفا درصورت کمبود فضای کافی ، اطلاعات درخواستی رادر برگه ای بطور جداگانه تهیه و ارائه نمایید .
تاریخها به میلادی واطلاعات به انگلیسی درج شوند
چنانچه هر یک از اعضا خانواده متقاضی همراه ایشان میباشند با بله یا خیرمشخص نمایید .
نام کامل متقاضی تاریخ تولد همراه وضعیت
تاهل آدرس محل سکونت فعلی

کشور تولد شغل فعلی

نام همسر متقاضی تاریخ تولد همراه وضعیت
تاهل آدرس محل سکونت فعلی

کشور تولد شغل فعلی

نام مادرمتقاضی تاریخ تولد همراه وضعیت
تاهل آدرس محل سکونت فعلی

کشور تولد شغل فعلی

نام پدر متقاضی تاریخ تولد همراه وضعیت
تاهل آدرس محل سکونت فعلی

کشور تولد شغل فعلی

چنانچه فردی فوت نموده نیاز به آدرس نمیباشد ولی شهر محل فوت وتاریخ آن مورد نیاز است

مشخصات فرزندان بدون توجه به سن و محل اقامت

نام کامل فرزندان متقاضی
تاریخ تولد همراه وضعیت
تاهل آدرس محل سکونت فعلی

کشور تولد شغل فعلی

تاریخ تولد همراه وضعیت
تاهل آدرس محل سکونت فعلی

کشور تولد شغل فعلی

تاریخ تولد همراه وضعیت
تاهل آدرس محل سکونت فعلی

کشور تولد شغل فعلی


مشخصات خواهران و برادران متقاضی
نام کامل خواهر یا برادران متقاضی
تاریخ تولد همراه وضعیت
تاهل آدرس محل سکونت فعلی

کشور تولد شغل فعلی

تاریخ تولد همراه وضعیت
تاهل آدرس محل سکونت فعلی

کشور تولد شغل فعلی

تاریخ تولد همراه وضعیت
تاهل آدرس محل سکونت فعلی

کشور تولد شغل فعلی

مدارک مورد نیاز برای تور کانادا :
گذرنامه با 7 ماه اعتبار ، گذرنامه های قبلی در صورت داشتن ویزای شینگن ، امریکا یا استرالیا ، شناسنامه ، کارت ملی ، سند ازدواج ، گواهی اشتغال ، پروانه کسب ، مدارک شرکت روزنامه رسمی اساسنامه ، فیش حقوق 3 ماهه ، سابقه بیمه تامین اجتماعی ، پرینت 3 ماهه حساب بانکی به انگلیسی با مهر بانک ، سند مالکیت ، 2 قطعه عکس رنگی جدید 4.5x 3.5 ، کلیه مدارک باید به انگلیسی ترجمه و دارای مهر دادگستری و وزارت امور خارجه باشد .