فرم تقاضای ویزای شنگن از کشور ایتالیا در اینجا قرار گرفته است .
کسانی که متقاصی دریافت ویزای شینگن از طریق سفر به ایتالیا هستند ، می توانند با دانلود فرم شینگن ایتالیا از طریق کلیک روی مستطیل نارنجی زیر ، نسبت به این امر اقدام کنند .