در این قسمت از سایت مدبران ، فرم فارسی سفارت استرالیا جهت بهره برداری قرار داده شده است . (فرم سفارت استرالیا فارسی)
برای مشاهده فرم فارسی سفارت استرالیا بر روی آیکون "پی دی اف" کلیک کنید همچنین برای دانلود فرم فارسی سفارت استرالیا بر روی آیکون "پی دی اف" کلیک کنید .